dinsdag 24 februari 2015

ER IS MEER DAN WIJ ZIENER IS MEER DAN WIJ ZIEN


Wijl ik hartstochtelijk

Dorstte naar

Het fenomenaal lentelied

Liepen de twijgen uit

Was dom en ziende blind geweest

Mijn ziel boog zich terneer

Waarom eigenlijk

Als de weeromstuit voelde ik

Me bemind en schatrijk

De Maker van het lentekind

***Geneest***


©De Kimpe Marleen
24 februari 2015

dinsdag 3 februari 2015

LEVENSTREIN 6

LEVENSTREIN 6
 
Wanneer trein vijf twijfelt

ziet onbeschaamd
het landschap mij aan.
Blijft het per definitie
niet stilstaan.
Neen het brengt me met
gratie naar trein zes heen.

Hoef niet uit te stappen.

‘k Hoor de deuren dichtklappen
nog vooraleer ik er ben.
Alleen en een beetje verloren
zet ik me weer neer.
Laat de treinen van weleer
eenzaam de revue passeren.

Op de spoorbaan naar trein zeven

schouw ik het landschap aan.
Het lacht mijn jonge jaren weg.
Menig keer wil een levensles
 op trein zes wijsheid geven.
Het aardse leven is maar kort
de rit is gauw gedaan.

Dan komt de eeuwigheid eraan.

©De Kimpe Marleen
3 februari 2015